video

#Dakar 2015 Radio intervju med Annie

Posted on Updated on

annie-2015-01-22-sr-p4_500x340

Intervju på Sveriges Radio P4 Extra, 16 min. Sänt 22 jan 2015.
SverigesRadio.se/sida/artikel.aspx?programid=2151&artikel=6074598

Thomas Berglund – intervju på Gomorron Sverige, SVT1, sänt 22 jan 2015. Tillgänglig på webben 1 år. (Tips: spela in för eget bruk.)
SVTplay.se/klipp/2620437/900-mil-pa-mc (4:42 min)
Grattis till Thomas som vann klassen Malle Moto, där man kör helt utan hjälp av support team och mekaniker.

#Dakar 2015. Video inteview: Mechanics after race

Posted on Updated on

dakar2015video-rallyraiduk-3mechanics_1000

2015-01-11: An inteview with the team Rally Raid UK’s mechanics, about their experiences of the rally.
From left: Chris Ratter (orange coat), Kevin Stubbs (white shirt), Glen Thompson (with hat).

VIDEO Youtu.be/LhU6DSYIJpc

#Dakar 2015. After the broken race

Posted on Updated on

10 Jan.

Sammanfattning och funderingar kring årets Dakar rally

dakar2015-efter-rally-annie-packar-ihop-video_600
Youtu.be/TBCJVnar8eY
Video: Resumé av vad som gått fel.

Vi hann köra 5 etapper, sedan hann allt jävelskap ikapp – en massa tekniska problem, sena nätter, hann inte serva bilen – allt samlades på hög och slutade med straff för förseningar, och vi fick inte börja etapp 6.

En stor besvikelse förstås, eftersom jag alltid haft målet att komma i mål. Kanske Ökenkrigaren hade behövt mer kärlek…
Men utgången var nog rättvis, i Dakar får man inte göra så här många misstag. “Dakar väntar på ingen” – denna gång lämnades jag kvar.
Men jag är inte knäckt, jag är revanschsugen.

Jag kommer att ta med mig alla erfarenheterna och lära av dem. Körningen har gått bra, och dakar är rätt väg för mig. Men man måste träna mycket, köra in sig, ha en bra bil och ett stödjande team. Det är så många samverkande bitar jämfört med motorcykel.

Nu har bilen fått en stor service och är körbar igen. När de andra tävlande kört etappen färdigt, åkte vi ut på andra halvan av etappen. Jag “tröstkörde” lite. Senare var vi ute och “friåkte” lite mer.
Imorgon söndag ska vi ut och träna i sanddynerna. Måste passa på när jag ändå är här. Det är ju väldigt bra dakar-träning för framtiden!

Ett varmt tack till alla i team Rally Raid UK, de har varit fantastiska!

* * *

Round-up and some thoughts on Dakar rally this year

dakar2015-annies-tankar-efter-rally-video_600
Youtu.be/h1vAYr9wa4o
Funderingar och framtidstankar.

We finished 5 stages, but lots of  difficulties had piled up – lots of technical problems, bad luck, late nights, no time to fix the car, even penalties for late arrivals etc – so we were not allowed to start stage 6.

Quite a disappointment of course, as I always had the idea of finishing the rally. Maybe my Desert Warrior would have needed more love…
Yet it was a fair outcome, Dakar does not accept that many mistakes. “Dakar waits for nobody” – this time I was left behind.
But I’m not broken, I’m eager for revenge…

This experience was extremely hard, but I will learn of these lessons. The driving was fairly good and I feel Dakar is the right path for me. But it takes a lot of training, becoming comfortable with the vehicle, a durable car and a supportive team. So many parts to fit together compared with racing a motorbike, so driving a car is a new and big challenge for me.

Now the car has got a full service and works just fine again. When all the other competitors had finished the stage, we took a “consolation ride”. Later we had some more “free riding”.
Tomorrow (sunday) we are going to train in the dunes. It’s a good opportunity as we are here anyway. And the best Dakar training for the future!

A warm thank you to everybody in the team Rally Raid UK, they have been fantastic!

dakar2015-annie-after-race_1000x660
Annie studying the Dakar guide – what to do after Dakar?

 

#Dakar 2015, stage 5. Still struggeling

Posted on Updated on

Jan 8, stage 5. Copiapo – Antofagasta.
Special 458 km, total 632 km.
91 cars at start at 12:14 local time, Annie as the last about13:30.

Another long and exhausting day – and late night.
We drove quite well until check point 3. Then the gear started to mess and sounded really bad during the last 34 km, like a threshing machine. A miracle it still works at all. We prayed it would last the whole way. We drove 25-30 km/h the last part of the stage.
We reached finish at about 1 at night – at last.
Then 60 more km to bivouack. Could not make more than 50 km/h. But only a few kilometers from bivouac the gear crashed totally. Luckily some race trucks came along and could tow us the last bit. We arrived at 3:30.
And the mechanics got nightwork again changing the gear box and other fixing – hopefully they make it in time.
I am sooo tired now, and one more short night!

dakar2015-s4-team-mechanic-car_200VIDEO

Youtu.be/qjTWkVHFkRQ
Between stage 4-5. Team mechanic Kev Stubbs fixing Annies 394 late at night and telling about the problems.

*

Ännu en lång och tuff dag – och sen natt.
Körde på hela vägen till check point 3. Där fick vi problem med växellådan. Den lät fördjävligt sista 34 km, som ett tröskverk. Ett under att den fortfarande gick! Vi höll tummarna att den skulle hålla ända fram. Körde sista biten av etappen i 25-30 km/h. Äntligen i mål ca kl 1 på natten.
Sedan ytterligare 60 km till bivacken. Kunde hålla max 50 km/h. Men bara någon kilometer innan pajade växellådan helt. So tur var kom ännu några racer truckar förbi och kunde ta oss på släp sista biten. Framme vid 3:30.
Och mekanikerna måste nattjobba igen med byte av växellåda och andra reparationer – hoppas bara de hinner.
Fyyy vad jag är trött, och ännu en kort natt!

#Dakar2015 stage 4 – over the Andes

Posted on Updated on

Jan 7, Stage 4. Chilecito – Copiapo
From Argentina climb up to 4,800 meter in altitude over the Andes to Chile. Special 315 km, total 909 km.

Dakar info:
Cars start about 14.30 (local time). 96 cars starting, 6 cars stayed in the bivouac and 2 were allowed back into the race.

No results available yet other than for the top drivers.
Seems the record system still works lousy.

dakar2015-s3-349rear-dust_960x640

A long stage and a late start means driving all night to finish.
It is also tough to cope the thin air high in the mountains, and it is chilly too.

The Dakar nightmare goes on…
We have slept only 3 hours in the past 3 days! This is killing any car driver.

On stage 4 we arrived into bivouac at 5 in the morning. The start was late, so it was an evening race – a night ride to finish.

As there was so much trouble managing the car, because the power steering doesn’t work, big muscles are needed to make a 2 ton rally car turn. My arms are not strong enough to handle the steering wheel very quickly, so Paul and I have shared driving. I ride the easier parts and Paul the tracks with lots of fast turns.

We have had lots of technical mishaps, punctures etc.

Paul hit some whoops hard, and then fixing the rear wishbone again – twice now – and we were loosing time. We have spare parts, but so much to fix takes time. Night will fall before we can continue in the dunes.

dakar2015-s4-fixing-wishbone_1000x540
The wishbone broken – again

Now there are not many cars still racing, and we are the last to arrive to finish every night/morning. All behind us are out there stuck in the tracks.
The thin air in the high mountains and the chilly weather did not make driving easier.

Also the other cars in our team have encountered lots of difficulties.
411 turned over on stage 3 in the morning. We tried to help as soon as we got out on the road, without the time card. But the car was badly wrecked and they quit the race.
424 quit on stage 2, the same where we spent the night outdoors. Our assistance car was transporting spare wheels for them but the engine broke and the car must be left on the track.
The rally truck 566/race support/ waited for our last driver and thus arrived too late to finish and was not allowed to start the next stage.

Now only I and Paul are left of the team.
Two mechanics wait for us in the bivouac. But we barely see each other as we are on the tracks all the time. The few hours we are in the bivouac are not enough for full service, only the most urgent problems get fixed. And we feel it – the car is suffering.
This is more than maximum shit.

video-dakar2015-s4-prep-night-annie_200VIDEO

http://youtu.be/z4nEiK4XlOM
Annie preparing for stage 4 in the night. (in swedish)
Annie förbereder etapp 4 på natten.

*

Mardröms-dakar fortsätter…
Vi har sovit 3 timmar på 3 dygn! Mördande hårt i år för bilförarna.
Den tunna luften och kylan i de höga bergen har inte gjort körningen lättare.

På S4 kom vi in kl 5 på morgonen. Etappen hade startat sent, det blev en kvällstur – och nattkörning mot mål.

Eftersom det varit så mycket problem med styrning på bilen, servon krånglar, krävs det mycket muskelkraft att svänga två ton rallybil. Paul och jag har därför delat på körningen, jag orkar fysiskt inte vrida ratten tillräckligt fort. Så jag har kört de lättkörda delarna och Paul när det är mycket svänga hit och dit.

Vi har haft en massa tekniska missöden, förutom punkteringar.
Paul slog rejält i några guppar, så det blev att laga bärarmen (som håller hjulet) igen – andra gången nu – och vi förlorade tid. Vi har reservdelar men reparationer tar ju tid. Det blir natt innan vi kan fortsätta i dynerna.

Nu är det inte många bilar kvar i rejset, och vi är sist in varje natt/morgon. Alla bakom oss är fast ute på sträckorna.

dakar2015-s2-rallyraiduk-dw411-vurpa_540x540Våra team-kompisar har också haft stora problem.
Bil 411 voltade på morgonen s3, som vi försökte hjälpa efter att vi äntligen kommit ut på sträckan utan tidkort. Men skadorna på bilen var för stora så de bröt.
Bil 424 bröt under sträcka 2, då också vi blev kvar ute över natten.
Vår assistansbil skulle köra ut däck till dem men motorn havererade så bilen måste lämnas kvar därute.
Teamets tävlingstruck 566/racesupport/ väntade på vår sista förare, och kom därför för sent i mål och fick inte starta nästa etapp.

Nu är det bara Paul och jag kvar i teamet.
Två meckar väntar i bivacken med stora service-lastbilen. Men vi ses knappt eftersom vi är ute på sträckorna hela tiden. De få timmar vi är inne hinner de inte serva bilen helt, utan fixar bara det mest akuta. Det märks – bilen börjar ta stryk.
Överjävligt är ordet.

#Dakar 2015 stage 3

Posted on Updated on

Stage 3. Jan 6, San Juan – Chilecito (542 km, spec 284 km)

Info from Team Rally Raid UK and Dakar.com news:
The cut-off time to take starter’s orders for the third stage was set at 12:12 local time. Many vehicles spent the night on the route of the second stage, and arrived first this morning (tues). More than 30 cars were not able to start this 3rd stage.

DW 394/Seel should start after only 2 hrs service after arrival in the morning into the bivouac.

Interesting info from Dakarrallyteam.co.uk:
Cars at Start Podium: 137 / Reporting to 3rd Stage: 134 / Began 3rd Stage: 100 / Completed 3rd Stage: 82.

Finished stage 3. (Position around 100?)

dakar2015-s3-cp-annie_960x560

Don’t know how classifikation works for us. But we got checked in bivouac at last, in the morning, so no worries. And also got all roadbook for today, so we continue.

s4-handmade-timecard_650x1000There was a big confusion on the restart – a total chaos. The starter said we could go, but refused to give us the time card because we were late from stage 2. I said he should give it anyway, even if we will be penalaized. But he sent us off on the stage without it, thus the record shows “no starting”.
We got the mess sorted out later and got a new start with card and everything.

I even had to use a handmade card to start (photo).

This stage also took very long time. And we had not slept much in the past nights…

*
No final results yet, Dakars record system works lousy. Very confusing.
More info coming when available

VIDEOS from the past days

video-dakar2015-after-s2-s3Youtu.be/CyBRXrn_OxA
Annie describes the hardships of the crazy stages 2-3 of Dakar rally 2015 Jan 5-6. (in swedish)
Annie beskriver de galet tuffa dagarna 5-6 januari 2015 av Dakar-rallyt.

 

video-dakar2915-s2-mechanic-waiting

Youtu.be/LikPb-1hiKU
Team mechanic Glen Thompson waits for Annie early in the morning, and tells about problems with the car etc. (in english)
Vår mekaniker väntar i ottan på Annie, och berättar om bilproblemen.

#Dakar2015, stage 2 – like hell

Posted on Updated on

Jan 5. Villa Carlos Paz – San Juan

Just gått i mål. En helvetes-sträcka!
Samma som dödade min motorcykel i dakar 2011.

dakar2015-s2-annie-feshfesh-face_480x460
My feshy face

Första 400 km körde jag kanon. Fast vi fick ligga bakom våra andra förare och det gick långsamt. Sen kom de sista 100 km med bara fesh-fesh vegetation, sandspår och alla satt fast.

VIDEO
Driving in the terrible fesh-fesh:
Youtu.be/0W6v86l1QJg

Vi hjälpte våra andra förare i teamet, så till sist började kopplingen att slira. Paul försökte fixa men den funkade illa pga det tunga underlaget. I ca 100 km kämpade vi, blev även bogserade av en annan tävlande, tills det var bara 40 km kvar, där vi blev fast i en uppförsbacke. Kom inte vidare och måste sova ute.
På morgonen hade kopplingen svalnat och funkade lite bättre. Fortsatte sedan med stort besvär. Släppte ut luft ur däcken för att klara sandbackarna uppför.

s2-394-paul-fixing-puncture_1000x810
Puncture

Tyvärr fick vi ännu fler problem på sträckan. Inte bara kopplingen pajade. Också servo-styrningen gick sönder, det blev nästan omöjligt att styra. Paul körde och använde alla armkrafter för att ratta. Kanske därför vi råkat ut för alla missöden. Vi fick också både punktering (se bild), bröt bakre bärarm och satt nergrävda i fesh-fesh.

Vi klarade oss till bivacken först på förmiddagen 6 jan ca kl 11. Och vi får fortsätta till etapp 3!!! Har 2 timmar för service, sedan på’t igen!

dakar2015-s2-394-ontheroad_2040x1360
Rolling okay at start. Photo by RallyRaid UK

Just finished this stage – it was like hell. 
The same stage that killed my bike in dakar 2011.

The first 400 km I drove just great. But we had to stay behind our team fellows and it went slow.
The last 1oo km was fesh-fesh vegetation, tracks in sand and everybody got stuck.
We helped our mates but then the clutch slipped. Paul tried to fix it, but driving was heavy in the sandy tracks. We struggled hard on about 100 km, got even towed by some other car to some 40 km from finish – then we got stuck on a sandy track uphill. Could not proceed anymore, had to spend the night outdoors.

s2-fixing-clutch_1000x760
Clutch

In the morning the cluth had cooled and worked a little better. We went on with great effort. We also let air out of tires to make it upphill in the sand.
And more problems: power steering broke, almost impossible to turn. So Paul had to drive, we only had time to fix the clutch before restart.
In stage we also had flat tyre, broke a wishbone, and got stuck in the fesh-fesh. All adding up to another late finish. Paul was really tired after musceling the car without power steering.

We arrived at the bivouac in the morning. And we can continue to the stage 3! We have 2 hours for service, then we hit the road again.

dakar2015-s2-broken-wishbone_1000x750
Broken wishbone

#Dakar 2015, stage 1

Posted on Updated on

Sun Jan 04, Buenos Aires – Villa Carlos Paz

Pos 127 – SEEL ANNIE (SWE) 12:10:00. Total 838 km, special 179 km.

This is a historic day – a dream came true.
Just finished my first special stage in Dakar 2015. And it feels great!
We’ve been cruising all day in the dust, because our team boss gave us orders to wait for the other team members starting after us. We must keep behind them the first days until the client cars have settled, in case of some problems. Paul and me must do the assistance them because our race truck is going a different route.
I just keep focused in finding a good feel for the car and avoiding possible dangers in the dust.

All in all Paul had a happy face, and then I’m happy too.
And now I’m offially the first Swedish woman driving a car in the Dakar.
Yay!!! 😀

dakar2015-annie-flag-in-car-by-hessel_1000x660
Photo: Marie Hessel

dakar2015-jan4-394-rolls-on-street_400x350VIDEO

Youtube.com/watch?v=0FDDxwN8pSE
Annie driving through Carlos Paz, crowded by cheering spectators.
*

dakar2015-paul-about-s1_200

Youtu.be/r4P7KKgR0UI – Paul describes stage 1 (in english)

* * *
En historisk dag. Äntligen går en dröm i uppfyllelse.

Första dagen avklarad, och det känns toppen!
Vi körde lugnt omkring i dammet, vi hade fått order av bossen att invänta våra teamkamrater som startade efter oss. Vi måste vara beredda att assistera dem om det blir problem. Vår servicebil kör en annan väg de första dagarna.
Jag koncentrerade mig på att hitta en bra körkänsla och undvika eventuella faror i dammet.
Paul såg alldeles nöjd ut, så även jag mådde bra.
Nu är jag officiellt den första svenska kvinnan som kör bil i Dakar-rallyt.

dakar2015-jan4-tvsport-intervju_400x230VIDEO

Youtu.be/LJVWihZXE20
Telefonintervju i SVT Sportnytt
(swedish)

Podium ceremony #Dakar2015

Posted on Updated on

Jan 4. Buenos Aires

This afternoon it was the official podium ceremony. Thousands and thousands of spectators waving and celebrating the start of the Dakar 2015 in Buenos Aires.
Already me and Paul had to help a fellow competitor, from the parc fermé.
The car starting behind us, no 395, had forgot their key and were risking to miss their start time, so we towed him to the starting gates. Luckily the key was found, and they could take the start. But this is how it should be in Dakar, helping each other – that’s Dakar spirit!

Below our cool car Desert warrior 394, and me and friends. And photos of the ceremony. Video link on bottom.

dakar2014-desertwarrior394-starttour_1730x1050

dakar2015-desertwarrior-394_1000x650

20150104-072601.jpg

20150104-072641.jpg

dakar2015-invig-turistminster_660x360

dakar2015-startpodium-topdown_660x360

dakar2015-videoklipp-startpodium
VIDEO – Dakar 2015

Youtu.be/hxqfJSH1548
Start podium
Annie Seel & Paul Round #394

 

dakar2015-opening-parade_200x125
Youtube.com/watch?v=we-OMkX-46k

Obelisco, Car parade.
Rally Raid UK team cars passing by.
394 at 20 sec, 411 at 2:20, 424 at 3:05

Preparing for #Dakar, Video

Posted on Updated on

Flera kortare videoklipp.
Annie berättar om händelser och stämningar inför Dakar-rallyt.
Länkarna öppnas i ny flik.

Annie tells about rally preparations and feelings, in swedish.
Links will open in new tab.

 

dakar2015-videoklipp-s00-buenosaires
Youtu.be/S122vPU30rU
Annie hälsar “välkommen” till Buenos Aires.

dakar2015-videoklipp-s00park
Youtu.be/pOlYkEEEQ94
Lägesbeskrivning om förberedelser.

dakar2015-videoklipp-before-scrut
Youtu.be/xsElsNFRCBE
Förberedelser inför kontroll av precis allt.

dakar2015-videoklipp-admincheck
Yyoutu.be/7725dNV0xAI
Administrativ kontroll, pappersexercis.

dakar2015-videoklipp-to-techn-scrut
Youtu.be/uOipcjXg5yU
Halvvägs genom kontroller, mot teknisk genomgång.

dakar2015-videoklipp-check-finished
Youtu.be/krNQLokYFAY
Klar efter alla inspektionerna sent på kvällen.