RallyraidUK

#Dakar 2015. All that fixing and repairing…

Posted on Updated on

How many mishaps and broken parts can one bear!?

dakar2015-s2-waiting-for-team-mates_1000x400
Stage 2. We are waiting for our team mates 411 and 424 and helping them.
424 quit on this stage, the same where we spent the night outdoors.

paul-cleans-airfilter_500x280 VIDEO Youtu.be/ujpFxwFHro0
Stage 2. Paul cleans the air filter.

dakar2015-s2-rallyraiduk-dw411-vurpa_540x540
Team mate 411 turned over on stage 3. The car was badly wrecked and beyond repairing.
s3-411-pulled-up-after-roll_1000x600
Nothing to do but leave the race 😦

VIDEO
Youtube.com/watch?v=VMS6kRd6xW8 (Polish speaker)
At 1:10 / Car 394 in bivouac for reparing. (Photo below)
At end of video / Car 411 after the crash.

dakar2015-394-repair-bivouac_1040x600
Our car 394 had several punctuations, wishbone cracked twice, power steering broken, overheated clutch etc…
Beacause all reparations took so long 394 was late for start on stage 6, and that was the end of this race.
Later everything was fixed and the car could roll on, but only as assistant for other competitors – and for fun and training.

But look here – this is where the mechanic expert seems to be hiding!
lady-mech-under-car_800x500

In this rally the sweeper truck was really busy, collecting all broken vehicules from the tracks – mostly at night.
dakar-sweeptruck_800X360

Unless even the sweeper truck needed a sweeper of its own…
sweepertruck-needs-sweeper_600

——————-
s3 NY POST till 6 jan (del B), kl 23.50:

#Dakar 2015, stage 6. The End of our race

Posted on Updated on

Jan 9, stage 6. Antofagasta

End of race, it’s over now… 
The Desert Warrior lost the battle

dakar2015-s5-annie-in-tent_640x480In the morning I had my first shower in days! It was cold in a “field shower closet” but felt just wonderful. Then I ate in the canteen together with my former race mates, the bikers. Strange feeling. We race in the same competition but it’s a huge difference, I barely see them. As it happens I have my dinner from yesterday while for them it’s breakfast today. Totally different time zones, and yet the same.

*
Unfortunately we could not get everything ready for the days start. Too many parts were broken and too little time to repare all. It’s very sad, we worked so hard.

But Dakar is the toughest race in the world, you must manage every part of it. We had maximum bad luck, some good luck too when we could go on but did not get the last bit of good fortune.
“Dakar waits for no one” – as they say. Now we were left behind. 😦

These first days have been the toughests even when using the the Dakar yardstick. Considering that I was a rookie in car, and yet we got top 50 while 2 of 3 competitors quit already in the first part of the rally, this is for me a little victory. I was here to drive as an assistant and to learn as much as possible. I sure have learned a  lot! Every day had “extra of all” of damned technical problems, demanding driving, also tough physical and mental trials.

Paul thinks I did the driving super good, that feels encouranging and really great. I will embrace all good and bad experience, and will come back even stronger.

I’m not broken, Im eager for revenge…

dakar2015-s5-end-car394_960x640
Still racing on stage 5, our last to finish…

Nu är det slut på rejset…
Ökenkrigaren förlorade slaget.

På morgonen duschat första gången på ett antal dagar! Den var kall i en en “dusch”-bajamaja men kändes helt underbar. Åt sen middag i kantinen, tillsammans med mina forna tävlingskollegor, mc-förarna. Kändes konstigt. Vi kör samma tävling men det är milsvid skillnad, jag ser dem knappt. Råkar nu äta min kvällsmat för igår, medan det för dem är frukost idag. Helt olika tidszon fast ändå samma.
*
Tyvärr hann vi inte få allt klart till start för dagens etapp. Det var för många delar som gått sönder och för lite tid att reparera allt. Så tråkigt när vi kämpat så hårt.
Men Dakar är världens hårdaste tävling, man måste klara alla moment. Vi har haft grym otur, lite tur ändå som kom vidare, men den sista biten tur saknades.
“Dakar waits for for no one” – som de säger. Nu blev vi kvarlämnade. 😦

De här första dagarna har varit bland de tuffaste även i dakar-mått mätt. Att vi ändå med mig som nybörjare i bil klarade oss till topp 50, när två tredjdelar brutit redan inledningsvis, tar jag som en liten seger. Jag var här för att köra som team assistans och lära mig så mycket som möjligt. Det har jag verkligen gjort! Varje dag har innehållit “extra allt” av teknisk jävelskap, tuff körning, samt både fysisk och mental prövning.

Körningen har jag klarat med bravur enligt Paul, och det känns ju kanonbra och uppmuntrande. Jag tar med mig allt bra och dåligt, och kommer igen ännu starkare.

Jag är inte knäckt, jag är revanschsugen…

dakar2015-the-camp_1632x480
The camp: our service truck 736 to the left, race truck 556 in the middle. Rear part of 394 in between. 

 

#Dakar2015 stage 4 – over the Andes

Posted on Updated on

Jan 7, Stage 4. Chilecito – Copiapo
From Argentina climb up to 4,800 meter in altitude over the Andes to Chile. Special 315 km, total 909 km.

Dakar info:
Cars start about 14.30 (local time). 96 cars starting, 6 cars stayed in the bivouac and 2 were allowed back into the race.

No results available yet other than for the top drivers.
Seems the record system still works lousy.

dakar2015-s3-349rear-dust_960x640

A long stage and a late start means driving all night to finish.
It is also tough to cope the thin air high in the mountains, and it is chilly too.

The Dakar nightmare goes on…
We have slept only 3 hours in the past 3 days! This is killing any car driver.

On stage 4 we arrived into bivouac at 5 in the morning. The start was late, so it was an evening race – a night ride to finish.

As there was so much trouble managing the car, because the power steering doesn’t work, big muscles are needed to make a 2 ton rally car turn. My arms are not strong enough to handle the steering wheel very quickly, so Paul and I have shared driving. I ride the easier parts and Paul the tracks with lots of fast turns.

We have had lots of technical mishaps, punctures etc.

Paul hit some whoops hard, and then fixing the rear wishbone again – twice now – and we were loosing time. We have spare parts, but so much to fix takes time. Night will fall before we can continue in the dunes.

dakar2015-s4-fixing-wishbone_1000x540
The wishbone broken – again

Now there are not many cars still racing, and we are the last to arrive to finish every night/morning. All behind us are out there stuck in the tracks.
The thin air in the high mountains and the chilly weather did not make driving easier.

Also the other cars in our team have encountered lots of difficulties.
411 turned over on stage 3 in the morning. We tried to help as soon as we got out on the road, without the time card. But the car was badly wrecked and they quit the race.
424 quit on stage 2, the same where we spent the night outdoors. Our assistance car was transporting spare wheels for them but the engine broke and the car must be left on the track.
The rally truck 566/race support/ waited for our last driver and thus arrived too late to finish and was not allowed to start the next stage.

Now only I and Paul are left of the team.
Two mechanics wait for us in the bivouac. But we barely see each other as we are on the tracks all the time. The few hours we are in the bivouac are not enough for full service, only the most urgent problems get fixed. And we feel it – the car is suffering.
This is more than maximum shit.

video-dakar2015-s4-prep-night-annie_200VIDEO

http://youtu.be/z4nEiK4XlOM
Annie preparing for stage 4 in the night. (in swedish)
Annie förbereder etapp 4 på natten.

*

Mardröms-dakar fortsätter…
Vi har sovit 3 timmar på 3 dygn! Mördande hårt i år för bilförarna.
Den tunna luften och kylan i de höga bergen har inte gjort körningen lättare.

På S4 kom vi in kl 5 på morgonen. Etappen hade startat sent, det blev en kvällstur – och nattkörning mot mål.

Eftersom det varit så mycket problem med styrning på bilen, servon krånglar, krävs det mycket muskelkraft att svänga två ton rallybil. Paul och jag har därför delat på körningen, jag orkar fysiskt inte vrida ratten tillräckligt fort. Så jag har kört de lättkörda delarna och Paul när det är mycket svänga hit och dit.

Vi har haft en massa tekniska missöden, förutom punkteringar.
Paul slog rejält i några guppar, så det blev att laga bärarmen (som håller hjulet) igen – andra gången nu – och vi förlorade tid. Vi har reservdelar men reparationer tar ju tid. Det blir natt innan vi kan fortsätta i dynerna.

Nu är det inte många bilar kvar i rejset, och vi är sist in varje natt/morgon. Alla bakom oss är fast ute på sträckorna.

dakar2015-s2-rallyraiduk-dw411-vurpa_540x540Våra team-kompisar har också haft stora problem.
Bil 411 voltade på morgonen s3, som vi försökte hjälpa efter att vi äntligen kommit ut på sträckan utan tidkort. Men skadorna på bilen var för stora så de bröt.
Bil 424 bröt under sträcka 2, då också vi blev kvar ute över natten.
Vår assistansbil skulle köra ut däck till dem men motorn havererade så bilen måste lämnas kvar därute.
Teamets tävlingstruck 566/racesupport/ väntade på vår sista förare, och kom därför för sent i mål och fick inte starta nästa etapp.

Nu är det bara Paul och jag kvar i teamet.
Två meckar väntar i bivacken med stora service-lastbilen. Men vi ses knappt eftersom vi är ute på sträckorna hela tiden. De få timmar vi är inne hinner de inte serva bilen helt, utan fixar bara det mest akuta. Det märks – bilen börjar ta stryk.
Överjävligt är ordet.

#Dakar stage 2 – keep on steady

Posted on Updated on

Jan 5

Villa Carlos Paz – San Juan
Longest special stage of this Dakar: 580 km + transports, in total 625 km.
* WP 10 (at 360 of 510 km): Annie car 394 pos 113
(team partner car 424 right behind, car 411 pos 95).

Today’s word is “steady”.
Race orders from team boss today, again: stay behind.

Today the trucks again went on a bit different route, so I had to stay behind our two other team cars, which means no race-pace for me. Instead I continue learning the car, handling the weif´ght of it while brqking, cornering, jumping etc. It takes a lot of focus, also watching out for obstacles that appear in the dust. Don’t want to make any kind of mistake.

The rally competitor inside me is quite frustrated beeing forced to slow down. But I’m here to help the team, and as a bonus I can learn how to race on 4 wheels.

dakar2015-s2-seel-round-394_1920x1278
Photo by RallyRaid UK, press quality on new tab.

Dagens motto: “ta det lugnt”.
Eftersom det åter var bitvis delad rutt för bilar och lastbilar, hade jag fått race order att hålla mig bakom våra andra teambilar så vi kan vara assistans.

Rejsmänniskan i mig skriker lite av frustration för att tvingas hålla igen. Men jag är här för att hjälpa teamet, och som bonus får jag lära mig rally på 4 hjul.

Results will be added when available!
Resultat läggs till när de finns tillgängliga! 

#Dakar 2015, stage 1

Posted on Updated on

Sun Jan 04, Buenos Aires – Villa Carlos Paz

Pos 127 – SEEL ANNIE (SWE) 12:10:00. Total 838 km, special 179 km.

This is a historic day – a dream came true.
Just finished my first special stage in Dakar 2015. And it feels great!
We’ve been cruising all day in the dust, because our team boss gave us orders to wait for the other team members starting after us. We must keep behind them the first days until the client cars have settled, in case of some problems. Paul and me must do the assistance them because our race truck is going a different route.
I just keep focused in finding a good feel for the car and avoiding possible dangers in the dust.

All in all Paul had a happy face, and then I’m happy too.
And now I’m offially the first Swedish woman driving a car in the Dakar.
Yay!!! 😀

dakar2015-annie-flag-in-car-by-hessel_1000x660
Photo: Marie Hessel

dakar2015-jan4-394-rolls-on-street_400x350VIDEO

Youtube.com/watch?v=0FDDxwN8pSE
Annie driving through Carlos Paz, crowded by cheering spectators.
*

dakar2015-paul-about-s1_200

Youtu.be/r4P7KKgR0UI – Paul describes stage 1 (in english)

* * *
En historisk dag. Äntligen går en dröm i uppfyllelse.

Första dagen avklarad, och det känns toppen!
Vi körde lugnt omkring i dammet, vi hade fått order av bossen att invänta våra teamkamrater som startade efter oss. Vi måste vara beredda att assistera dem om det blir problem. Vår servicebil kör en annan väg de första dagarna.
Jag koncentrerade mig på att hitta en bra körkänsla och undvika eventuella faror i dammet.
Paul såg alldeles nöjd ut, så även jag mådde bra.
Nu är jag officiellt den första svenska kvinnan som kör bil i Dakar-rallyt.

dakar2015-jan4-tvsport-intervju_400x230VIDEO

Youtu.be/LJVWihZXE20
Telefonintervju i SVT Sportnytt
(swedish)

Podium ceremony #Dakar2015

Posted on Updated on

Jan 4. Buenos Aires

This afternoon it was the official podium ceremony. Thousands and thousands of spectators waving and celebrating the start of the Dakar 2015 in Buenos Aires.
Already me and Paul had to help a fellow competitor, from the parc fermé.
The car starting behind us, no 395, had forgot their key and were risking to miss their start time, so we towed him to the starting gates. Luckily the key was found, and they could take the start. But this is how it should be in Dakar, helping each other – that’s Dakar spirit!

Below our cool car Desert warrior 394, and me and friends. And photos of the ceremony. Video link on bottom.

dakar2014-desertwarrior394-starttour_1730x1050

dakar2015-desertwarrior-394_1000x650

20150104-072601.jpg

20150104-072641.jpg

dakar2015-invig-turistminster_660x360

dakar2015-startpodium-topdown_660x360

dakar2015-videoklipp-startpodium
VIDEO – Dakar 2015

Youtu.be/hxqfJSH1548
Start podium
Annie Seel & Paul Round #394

 

dakar2015-opening-parade_200x125
Youtube.com/watch?v=we-OMkX-46k

Obelisco, Car parade.
Rally Raid UK team cars passing by.
394 at 20 sec, 411 at 2:20, 424 at 3:05

Pressmeddelande: Annie Seel redo för historisk start i #Dakar2015

Posted on

Buenos Aires 2015-01-03

Annie Seel redo för historisk start i Dakar 2015

dakar2015-annie-paul-carback_1000x660

Den 4 januari går starten för de 431 tävlingsekipagen i Dakarrallyt. Annie Seel gör sin debut som bilförare och är enda svenska deltagare i bilklassen. Med denna start blir hon även historisk som enda svensk någonsin som kört både motorcykel och bil i den legendariska rallytävlingen.

Annie Seel är redo att anta utmaningen. Bilen och teamet är på plats i Buenos Aires där starten går söndag morgon.

– Det här är en dröm som går i uppfyllelse – att köra bil i Dakar. Jag har inte riktigt trott att den kunde bli verklighet, men nu står jag här, säger en förväntansfull Annie.

Vid sin sida som codriver och kartläsare har Annie Seel engelske teamchefen Paul Round som har över 25 års erfarenhet av Dakarrallyt och även bygger tävlingsbilarna av märket Desert Warrior. Teamet RallyRaid UK ställer upp med totalt tre bilar, två motorcyklar och en lastbil.

– Min mångåriga erfarenhet av ökenrally har gett mig chansen att få köra en av rallybilarna i team RallyRally UK trots att jag är en jämförelsevis orutinerad bilförare. För mig blir det här en läroresa där målsättningen är att ta mig i mål, berättar Annie vidare.

En nyhet i årets Dakarrally är införandet av extra långa så kallade maratonsträckor där teamen inte får möta upp sina serviceteam vid nattuppehållet. Det innebär att eventuella problem måste lösas av manskapet själva med de reservdelar man har ombord, vilket kan bli utslagsgivande eftersom sträckan är hela 150 mil lång.

– Det känns tryggt att Paul åker med mig, det han inte kan om Dakar och bilen är inte värt att veta. Men det är samtidigt ett ansvar att se till att vi är kvar i tävlingen för att Paul ska kunna hjälpa våra teamkollegor om något händer, fortsätter Annie.

Tävlingen startar i Buenos Aires 4 januari och skall avverka drygt 900 mil genom Argentina, Chile och Boliva för att återkomma till målet i Buenos Aires den 17 januari.

Fakta:
Förare: Annie Seel Codriver: Paul Round
Startnr: 394 Bil: Desert Warrior DW2, 3-liters turbodiesel motor, 275 hk och 650 Nm.

Start: 4 januari, Buenos Aires Mål: 17 januari, Buenos Aires
Tävlingssträcka: ca 900 mil Länder: Argentina, Bolivia, Chile
Antal tävlingsekipage: 431 (mc, quad, bil, lastbil)

Mer info:
Annie Seel officiella webbsida www.annieseel.com
Dakarrallyts officiella webbsida www.dakar.com

Följ Annie Seel:
www.facebook.com/AnnieSeelOfficial
Twitter @annieseel
Instagram @annieseel

 

Annie Goes DAKAR – Supporter Club

Posted on Updated on

Bli medlem! Här är supporterteamet för alla som vill hjälpa Annie Seel att köra rallybil i Dakar 2015, i team Rally Raid UK.

Annie kan bli historisk som första svensk någonsin att ha kört både mc och bil i Dakarrallyt. Det är svensk motorsporthistoria!

Alla bidragsgivare blir med i Sweden Challenge Supporter Club* och kommer få signerat idolkort, och vara med i utlottning av Dakar-prylar efter rallyt.
Medlemsavgift privat inkl idolkort, 500kr.

Företagsmedlem inkl företagsnamn på Annies websidas supporterlista och tacktavla, 5000kr.
Sponsorpaket finns men hanteras inte av supporterteamet.

Supporter tröja finns att köpa, 500kr.
All försäljning går till Dakarsatsningen och täcker kostnader som anmälningsavgifter, bilhyra, serviceteam med mekaniker etc.

Konto nr för bidrag och donationer:
PG 6268994-8, Annie Seel
Ange namn+email+adress

Tack för all hjälp!

* Sweden Challenge Club är en registrerad ideell förening för främjande av motorsport.

20141024-115344.jpg

20141024-115359.jpg

20141024-115412.jpg

20141024-115421.jpg