Rally Raid UK

#Dakar 2015 stage 12. Long hot Friday

Posted on Updated on

Jan 16

It was a a long and very hot friday – 900 km transport to Rosario for the last bivouac. Many spectators were waving all along the road.
Our poor truck T4 was making another couple of hundred more km picking up our broken assistance car in San Juan, that was left stranded after s2.

anar117-mongolian-hero_500x680We have two Mongolian bikers that we support in the team, no 83 Boldbataar Damdinkhorloo and 117 Anar Chinbataar.
Anar , 117 just coming in after the second marathon stage… Amazing that he is still in the race. He has been out on the stages through the night almost every day, no sleep, hardly had time to get out on next stage. He is a real hero! Position now 78. Nr 83 pos 45.

*
Det har varit en lång och väldigt varm fredag – 900 km transport till Rosario och sista bivacken. En massa åskådare stod vid vägen och vinkade.
Men vår stackars lastbil T4 måste köra ett par hundra extra kilometrar för att hämta vår assistansbil som blev kvar i San Juan, efter att ha fastnat på etapp 2.

Det finns två mongoliska mc-åkare som vårt team har servat, nr 83 och 117.
Anar, 117 kom just in från andra maratonsträckan… Fantastiskt att han fortfarande är med i tävlingen. Han har kört nästan varje natt, utan sömn, hunnit nätt och jämnt till nästa start. Han är en riktig hjälte! Ligger nu på plats 78. Nr 83 pos 45.

dakar2015-s11-depres-rivercross_800x430

#Dakar 2015. After the broken race

Posted on Updated on

10 Jan.

Sammanfattning och funderingar kring årets Dakar rally

dakar2015-efter-rally-annie-packar-ihop-video_600
Youtu.be/TBCJVnar8eY
Video: Resumé av vad som gått fel.

Vi hann köra 5 etapper, sedan hann allt jävelskap ikapp – en massa tekniska problem, sena nätter, hann inte serva bilen – allt samlades på hög och slutade med straff för förseningar, och vi fick inte börja etapp 6.

En stor besvikelse förstås, eftersom jag alltid haft målet att komma i mål. Kanske Ökenkrigaren hade behövt mer kärlek…
Men utgången var nog rättvis, i Dakar får man inte göra så här många misstag. “Dakar väntar på ingen” – denna gång lämnades jag kvar.
Men jag är inte knäckt, jag är revanschsugen.

Jag kommer att ta med mig alla erfarenheterna och lära av dem. Körningen har gått bra, och dakar är rätt väg för mig. Men man måste träna mycket, köra in sig, ha en bra bil och ett stödjande team. Det är så många samverkande bitar jämfört med motorcykel.

Nu har bilen fått en stor service och är körbar igen. När de andra tävlande kört etappen färdigt, åkte vi ut på andra halvan av etappen. Jag “tröstkörde” lite. Senare var vi ute och “friåkte” lite mer.
Imorgon söndag ska vi ut och träna i sanddynerna. Måste passa på när jag ändå är här. Det är ju väldigt bra dakar-träning för framtiden!

Ett varmt tack till alla i team Rally Raid UK, de har varit fantastiska!

* * *

Round-up and some thoughts on Dakar rally this year

dakar2015-annies-tankar-efter-rally-video_600
Youtu.be/h1vAYr9wa4o
Funderingar och framtidstankar.

We finished 5 stages, but lots of  difficulties had piled up – lots of technical problems, bad luck, late nights, no time to fix the car, even penalties for late arrivals etc – so we were not allowed to start stage 6.

Quite a disappointment of course, as I always had the idea of finishing the rally. Maybe my Desert Warrior would have needed more love…
Yet it was a fair outcome, Dakar does not accept that many mistakes. “Dakar waits for nobody” – this time I was left behind.
But I’m not broken, I’m eager for revenge…

This experience was extremely hard, but I will learn of these lessons. The driving was fairly good and I feel Dakar is the right path for me. But it takes a lot of training, becoming comfortable with the vehicle, a durable car and a supportive team. So many parts to fit together compared with racing a motorbike, so driving a car is a new and big challenge for me.

Now the car has got a full service and works just fine again. When all the other competitors had finished the stage, we took a “consolation ride”. Later we had some more “free riding”.
Tomorrow (sunday) we are going to train in the dunes. It’s a good opportunity as we are here anyway. And the best Dakar training for the future!

A warm thank you to everybody in the team Rally Raid UK, they have been fantastic!

dakar2015-annie-after-race_1000x660
Annie studying the Dakar guide – what to do after Dakar?

 

#Dakar 2015, stage 5. Still struggeling

Posted on Updated on

Jan 8, stage 5. Copiapo – Antofagasta.
Special 458 km, total 632 km.
91 cars at start at 12:14 local time, Annie as the last about13:30.

Another long and exhausting day – and late night.
We drove quite well until check point 3. Then the gear started to mess and sounded really bad during the last 34 km, like a threshing machine. A miracle it still works at all. We prayed it would last the whole way. We drove 25-30 km/h the last part of the stage.
We reached finish at about 1 at night – at last.
Then 60 more km to bivouack. Could not make more than 50 km/h. But only a few kilometers from bivouac the gear crashed totally. Luckily some race trucks came along and could tow us the last bit. We arrived at 3:30.
And the mechanics got nightwork again changing the gear box and other fixing – hopefully they make it in time.
I am sooo tired now, and one more short night!

dakar2015-s4-team-mechanic-car_200VIDEO

Youtu.be/qjTWkVHFkRQ
Between stage 4-5. Team mechanic Kev Stubbs fixing Annies 394 late at night and telling about the problems.

*

Ännu en lång och tuff dag – och sen natt.
Körde på hela vägen till check point 3. Där fick vi problem med växellådan. Den lät fördjävligt sista 34 km, som ett tröskverk. Ett under att den fortfarande gick! Vi höll tummarna att den skulle hålla ända fram. Körde sista biten av etappen i 25-30 km/h. Äntligen i mål ca kl 1 på natten.
Sedan ytterligare 60 km till bivacken. Kunde hålla max 50 km/h. Men bara någon kilometer innan pajade växellådan helt. So tur var kom ännu några racer truckar förbi och kunde ta oss på släp sista biten. Framme vid 3:30.
Och mekanikerna måste nattjobba igen med byte av växellåda och andra reparationer – hoppas bara de hinner.
Fyyy vad jag är trött, och ännu en kort natt!

#Dakar2015 Stage 2. Unfortunate team partners

Posted on Updated on

Jan 5, stage 2.

Sadly, our Rally Raid UK team mates must quit the race after stage 2.

Copied from the team’s Facebook:

Jesus Navarro in the Desert Warrior 3, car 424, had six punctures on stage 2 and didn’t complete the stage so has retired.
Ernesto and his son in the Desert Warrior 1 XLR, car 411, rolled on stage and decided to retire.
No drivers were injured in any way, luckily.
Annie Seel in the Desert Warrior 2/car 394, finished stage 3 yesterday with no major problems.

Our team boss Paul comments:
It takes us 6 months to build a car and it takes Dakar rally 2 days to wreck it. This edition of the Dakar is taking its toll early on, seems that everyone has tales to tell and experiences to share. The event is already living up to its fierce reputation.
Indeed, a car burned into ashes and a competitor died, so far.

*
Other accidents:
One car burnt down totally, and a biker has died, so far.

dakar2015-s2-dw411-rollover_800x550
Game over… 😦

Kopierat från teamets Facebook:

Våra vänner i team RallyRaid UK har tyvärr avbrutit efter etapp 2.
Jesus Navarro i Desert Warrior 3/bil 424, hade sex punkteringar och kunde inte slutföra sträckan och fick bryta.
Ernesto med sin son i Desert Warrior 1 XLR, bil 411, kraschade på S2 och måste bryta. Förarna klarade sig utan skador, som tur.
Annie i Desert Warrior 2/bil394, kom i mål på etapp 3 utan större problem.

Team-boss Paul kommenterar:
Det tar 6 månader att bygga en bil, men för Dakar 2 dagar att krascha den. Årets Dakar har krävt sina offer redan tidigt, många deltagare berättar om sina upplevelser, strapatser och olyckor. Tävlingen lever redan upp till sitt våldsamma rykte.

*
Andra haverier:
En bil brann upp totalt och en motorcyklist har dött, hittills.

#Dakar2015, stage 2 – like hell

Posted on Updated on

Jan 5. Villa Carlos Paz – San Juan

Just gått i mål. En helvetes-sträcka!
Samma som dödade min motorcykel i dakar 2011.

dakar2015-s2-annie-feshfesh-face_480x460
My feshy face

Första 400 km körde jag kanon. Fast vi fick ligga bakom våra andra förare och det gick långsamt. Sen kom de sista 100 km med bara fesh-fesh vegetation, sandspår och alla satt fast.

VIDEO
Driving in the terrible fesh-fesh:
Youtu.be/0W6v86l1QJg

Vi hjälpte våra andra förare i teamet, så till sist började kopplingen att slira. Paul försökte fixa men den funkade illa pga det tunga underlaget. I ca 100 km kämpade vi, blev även bogserade av en annan tävlande, tills det var bara 40 km kvar, där vi blev fast i en uppförsbacke. Kom inte vidare och måste sova ute.
På morgonen hade kopplingen svalnat och funkade lite bättre. Fortsatte sedan med stort besvär. Släppte ut luft ur däcken för att klara sandbackarna uppför.

s2-394-paul-fixing-puncture_1000x810
Puncture

Tyvärr fick vi ännu fler problem på sträckan. Inte bara kopplingen pajade. Också servo-styrningen gick sönder, det blev nästan omöjligt att styra. Paul körde och använde alla armkrafter för att ratta. Kanske därför vi råkat ut för alla missöden. Vi fick också både punktering (se bild), bröt bakre bärarm och satt nergrävda i fesh-fesh.

Vi klarade oss till bivacken först på förmiddagen 6 jan ca kl 11. Och vi får fortsätta till etapp 3!!! Har 2 timmar för service, sedan på’t igen!

dakar2015-s2-394-ontheroad_2040x1360
Rolling okay at start. Photo by RallyRaid UK

Just finished this stage – it was like hell. 
The same stage that killed my bike in dakar 2011.

The first 400 km I drove just great. But we had to stay behind our team fellows and it went slow.
The last 1oo km was fesh-fesh vegetation, tracks in sand and everybody got stuck.
We helped our mates but then the clutch slipped. Paul tried to fix it, but driving was heavy in the sandy tracks. We struggled hard on about 100 km, got even towed by some other car to some 40 km from finish – then we got stuck on a sandy track uphill. Could not proceed anymore, had to spend the night outdoors.

s2-fixing-clutch_1000x760
Clutch

In the morning the cluth had cooled and worked a little better. We went on with great effort. We also let air out of tires to make it upphill in the sand.
And more problems: power steering broke, almost impossible to turn. So Paul had to drive, we only had time to fix the clutch before restart.
In stage we also had flat tyre, broke a wishbone, and got stuck in the fesh-fesh. All adding up to another late finish. Paul was really tired after musceling the car without power steering.

We arrived at the bivouac in the morning. And we can continue to the stage 3! We have 2 hours for service, then we hit the road again.

dakar2015-s2-broken-wishbone_1000x750
Broken wishbone