Murmansk

Off pist

Posted on Updated on

Idag ska vi köra offpist till den avlägsna byn Krasnoshchelye, där det är 14 mil till närmsta väg. Där bor bor ett nomadfolk som lever på renskötsel, jakt och fiske. Landskapet är sumpigt så transporter kan ske endast under vintern när marken är frusen.
*
Today we will ride off pist to the remote village Krasnoshchelye, 140 km from the nearest road. Nomadic people live there, keeping reindeers, hunting and fishing. The terrain is so marshy that transportsing can be done only in winter when the ground is frozen.


En rysk skoter! – A russian snowmobile!

Scandinavia – Russia map

Posted on Updated on

Sweden – Finland – Russia, Kola Peninsula
Stockholm, Vemdalen – Salla – Krasnoshchelye, Murmansk

Vid finsk-ryska gränsen. The Finnish-Russian border.

Posted on Updated on

Nu är jag, Henrik och 3 av de andra uppe vid gränsstaden Salla i Finland. Väntar på Lelle och resterande gruppen. De har varit inblandade i en bilolycka idag. Ingen skadad, men det blev problem att få upp skotrar och all utrustning.
*
We have reached Finnish Salla, near the Russian border in the north. It’s me, Henrik and 3 others waiting for Lelle and the rest. They were involved in a car accident. Nobody got hurt but they had trouble getting the snowmobiles and all equipment up on the road again.