Tough challenge

Blood, sweat and tears

Posted on Updated on

ENGLISH
The last week was a real hell, a bloody fight for survival.
So deeply disappointed. Hard to be happy, it all feel like a total failure. It’s so cruel that the leading position in the first week turned into such a disaster, with a long struggle only to reach the finish at all.
Have been crying many many many times in the last days of Dakar. It was a hopeless feeling standing out there in the night with a dead bike, hoping for som little help like towing it to make it run a few more miles. Yet not sure to make it to finish.
The last morning the sentinel was malfunctioning and caused 30 minutes lost time on the connection, also the clutch broke and a stressful hurry to the start of the last special – then all tears came flowing while riding. The bike could break on the way in that speed – had to keep 120 km/h to make it to start time before the cars went off.
Then the bike really broke only 2-3 km from finish. Luckily a friend helped out by towing the bike the last bit. Then the bike was pushed over the finish line. – I fell it down and stood on it with both arms up – this was my victory! Getting a dead bike to the finish.

SVENSKA
Den sista veckan var ett riktigt helvete, en blodig kamp om överlevnad.
Otroligt besviken. Svårt att vara glad, känns bara så misslyckat.
Så grymt att den första veckans överlägsna ledning kan bytas till en sån katastrof, och det blir kamp om att kunna komma i mål överhuvudtaget.
Har gråtit flera flera flera gånger under de sista dagarna i Dakar. Det har känts så hopplöst att stå därute i natten med en död mc, och hoppas kunna få lite hjälp att bogsera igång så jag kan köra några mil till. Men inte vara säker på att komma i mål.
Sista morgonen när sentinel krånglade o jag tappade 30 min på morgontransporten, kopplingen lade av och jag stressade för att hinna till min start på sista specialen – då strömmade tårarna medan jag körde. Visste att hojen förmodligen skulle rasa på vägen för jag var tvungen att ligga i 120 km för att hinna (måste ta min start innan första bil sticker).
Och så stannade hojen bara 2-3 km före mål, men som tur var fick jag bogserhjälp den sista biten och kunde knuffa hojen över mållinjen.  Sen välte jag omkull den på marken och ställde mig på den med armarna i luften – det var min seger! Att ha fått en död mc i mål.

S13. FINISHED !!!!!

Posted on Updated on


Lost weight and did not sleep enough, broke the bike…?
But mission impossible accomplished!

056 SEEL (SWE) KTM
Stage pos 77, 001:59:16, 00:34:09
Total pos 82 (?), 91:20:03s, +39:55:03, pen+08:01:00 (maximum time limit)

ENGLISH
Thanks to all people praying to their gods! The bike made it all the way (… almost).
Not a medalist this time, but still a winner – over all obstacles: food poison, broken engines, clutch, gps, irritrack etc.
And still having the “record of finishing 100% of races where participated”.

Details later… just wait for the final stuff 😉

SVENSKA
Tack vare alla människor som bett till sina gudar! Hojen höll hela vägen (… nästan).
Ingen medaljist denna gång, men ändå en vinnare – över alla hinder: matförgifting, trasiga motorer, koppling, gps, irritrack etc.
Och ännu innehavare av “rekord i att slutfört 100% av tävlingar som man deltagit i”.

Detaljer kommer senare… med slutklämmen

S12. Jinxed machine???

Posted on Updated on

ENGLISH
It’s like the whole bike is cursed! The problems with the engine still remain. Leaking oil, overheating… Also the irritrack is out of order. Must stop after wp1.
This stage was very long and tough and muddy after the rain in some sections. I could ride only very slow to spare the engine. It took almost 12 hrs to get through the special.

Reached the finish a quarter past midnight on pos 92 (?).

SVENSKA
Det är som det låg en förbannelse över hela hojen! Maskinproblemen kvarstår. Oljeläckage, överhettning… även transpondern/irrritracken har krånglat. Blev stående efter wp1.
Etappen var mycket lång och jobbig och geggig efter regnet på en del avsnitt. Kunde sedan köra bara väldigt långsamt för att skona motorn. Det tog nästan 12 timmar att klara specialen.

I mål kvart över midnatt som 92a (?).

VIDEO: Stage 12 Summary. Muddy tracks indeed!

S11. Major mechanical problems!!!

Posted on Updated on

ENGLISH
A Genuine Dakar rally “the Annie style”. Date 13th…
– The competition is over, but the adventure begins. What a drama! At 170 km after wp 5 the engine just stopped. The gasket box had got loose and all oil had run out. And the water had evaporated from the hot engine. “So, that’s it, end of rally.” She lay down in the shadow, when Merkit Kemal stopped and told her to make a try. He took her to some spectators who had cross bikes. They had oil and followed her back to her bike. Annie put the gasket back and secured it with wire ties. When the engine had cooled it could rotate, but did not start, not by kicking and not by towing. Annie figured that because the engine had run hot without oil and water, maybe the valves got stuck, so she adjusted them. And it started! The endgine does not work very good and the clutch is broken again, but she was on her way. She made some more fixing on the gasket and filled up oil and water at a gas station. Then went on to the the last section of this stage, about 150 km.
The engine has run quite good, Annie rode at only 50-90 km/h to keep the temperature down. Stopped at the last cp 20 km from finish because of overheated engine, filled up oil and waited for cooling. She reached finish as the last biker past midnight, over 15 hours on the way. Stage pos 91 (?).

The stage was shortened by 90 km to 530 km (622 km) because of heavy rain that had destroyed the tracks.


Cool mountains

SVENSKA
Äkta Dakar “Annie style”! Datum den 13e…
– Nu var tävlingen över och äventyret börjar istället. Stor drama idag! Vid km 170 efter wp 5 skar motorn ihop och det blev tvärstopp i maskineriet. Packboxen vid växelföraren hade tryckts ut och all olja runnit ur motorn. Vattnet dessutom dunstat i en rykande varm motor.
“Nu är det slut på årets Dakar”, tänkte Annie och hon la sig i skuggan. Då stannade Merkit Kemal hos henne och sa att göra ett försök. Han skjutsade Annie till några åskådare som hade crosshojar. Hon fick skjuts av dem tillbaka till hojen och tog olja med sig. Annie tryckte tillbaka packbox och säkrade med många buntband. När motorn kylts av gick den runt igen och startförsök gjordes, men motorn vägrade starta trots kickande och bogsering. Eftersom motorn gått varm utan både olja och vatten, tänkte Annie att ventilerna kanske fastnat, så hon justerade dem med stort ventilspel för säkerhets skull. Och motorn hoppade igång! Den går inget vidare och kopplingen har slutat fungera igen, men hon kunde fortsätta! På en bensinstation på transporten lägger hon brickor emellan växelpedal och packbox istället för buntbanden. Toppar upp med olja och vatten och kör till sista etappen för dagen, 150 km från wp8 till mål. Hojen har gått bra, men inte kört mer än 50-90 för att hålla ner värmen. Blev ändå överhettad och måste stanna 20 km från mål och låta kallna. Först efter midnatt äntligen framme som sista motorcykel, totalt över 15 timmar på väg! Etapp placering 91 (?).

Etappen var kortad med 90 km till 530 km pga häftigt regn som förstört spåren.

S10. Uphill… and down

Posted on Updated on

ENGLISH
Started very well, improving the position during the first half of the stage.

Via sms: – In the downhill sections last dunes the electric system died, I checked all fuses and cables etc, but they were okay. No electricity to the starter and had no strength to kick start. But at last I got some help to kick start, and could ride again. It rolled on fairly well until the GPS battery run out, just when I came to the last riverbed. I followed a track, but many riders had taken this wrong way… There was a muddy hole…. and the bike sank right into it, so did my boots up to my knees. I gatherd branches to put under the bike, but it took a long time and all my powers to get the bike up. I thought this was the end, I was all alone. Totally exhausted, no water and hot like hell.
At finish the electricity worked again! Probably it was a bad contact because of sand and mud or corrosion. The mechanics will look it through and put in extra cables and a new battery.

Quite disappointed. I lost at least 1½ hour, but I made it to finish… as 70th. Overall pos 50.
But there are a couple of days left with long stages…


A moment on top – and then…

SVENSKA
Etappen startade mycket bra, förbättrade tiden under första halvan av sträckan.

Via sms: – Nedanför bergets sista sanddyn lade elen av. Började leta efter trasiga säkringar och lösa sladdar, men alla var hela. Ingen elstart och jag orkade inte kicka. Fick hjälp att kicka igång till slut.
Sedan rullade det på tills batteriet i GPS tog slut precis när jag kom till sista flodbädden. Följde ett spår men tyvärr många som åkt fel där, och jag sänkte hojen i ett gegghål så stövlarna sjönk. Tog lång tid komma loss, trodde det var kört, helt ensam. Slut på ork, inget vatten och stekhett.
Vid mål funkade elen igen! Måste vara dålig kontakt pga sand och lera eller korrosion. Mekarna kollar upp allt och sätter in extra kablar och nytt batteri.

Ganska besviken. Förlorade minst 1½ timme, men jag kom i mål… som 70. Total pos 50.
Men det är ett par dagar kvar med långa sträckor…

S8. Still in the race, but not strong yet

Posted on Updated on

ENGLISH
Annie got up already at 3.30 in the morning, this means she had not many hours to sleep. The fever had gone down, but she was still quite weak and somewhat dizzy. She got on the bike and headed to the start of today’s stage, a long one – connection 270 km and the special 508 km. Again very tough tracks, but Annie made it to the 54th position. That is remarkable considering she is not fully recovered. She was of course very tired. Also she must go visit the dictor again.

Photo: water refill

SVENSKA
Annie vaknade upp tidigt i morse 3.30, så det blev inte mycket till sömn. Febern hade gått ner men hon var rätt svag och lite dåsig. Hon ga sig iväg mot starten i dagens långa etapp – transport 270 km och 508 km special. Åter svåra sträckor, men Annie klarade 54e plats. Det är anmärkningsvärt då hon ännu inte återhämtat sig. Hon var förstås väldigt trött, och måste besöka läkaren igen för kontroll.

S6. Leading lady!

Posted on Updated on


ENGLISH
-It was a really tough stage in the desert today, I was longing to reach the end of the stage and pass the finishing line. Of course I feel good about increasing the gap between me and my competitors, but it only takes a small error to loose that advantage, thats the way the Dakar works, Annie Seel says. So far navigation has worked like a clock, and that is a benefit out in the desert.

-I will enjoy myself tomorrow in Arica, and rest my hurting back.

Then we start again on Sunday. I will ride safe and not take any chances, taking one day at a time. My goal was to defend my title, and thats what I intend to do.

Position 38 in total.

Photo: Checking news and results

SVENSKA
– Längtade till målgången, det var en riktigt hård dag i öknen. Känns såklart skönt att ha utökat minutrarna till Laia, men det krävs bara ett endaste litet misstag, en navigationsmiss eller ett problem med motorcykeln så har man tappat försprånget, så fungerar det i Dakar, säger Annie Seel. Hittills har jag träffat alla waypoints rätt, och navigationen har fungerat perfekt.

– Ska bli jätte skönt, fick en rejäl sträckning i ryggen som störde, och nu får jag ta igen mig. Sen är det som vanligt, att ta en dag i taget säger Annie Seel. Och jag kommer inte ta några risker, som jag kanske har gjort tidigare år, nu är det säker körning som gäller för att säkra titeln ytterligare en gång.

 
Photo: Iquique finishing area

*
Video from the start in Buenos Aires, sent by a fan José Oviedo on Facebook. 6 seconds worth gold!
http://www.facebook.com/video/video.php?v=1648740930660&oid=93236292126&comments&ref=mf
Facebook Log-in needed!

*
Pressreleases
Swedish Pressroom, updates: Kontinuerlig Svensk pressinfo
2011-01-07 “Annie Leading Lady”: EnglishFrançais Español

S5. Mishaps and pain…

Posted on Updated on

ENGLISH
No fun today!
– I slipped and got a highside, nothing major but I stretched a muscle in my back. After this there was a long way of heavy struggeling through fesh-fesh, stones, ravines, riverbeds and tons of dust! I had this terrible pain in my stiff back, could not sit, not control the bike. Fell down several times and could not lift the bike. Was passed by many riders and lost some 10-15 minutes. At refuel I saw Sanz – after that i rode like hell, did not care about the pain. I gained time on the sandy tracks. At the bivouac i got massage on my back.
But i’m satisfied with the result, 53 on the stage. And I keep a good position 45 in total!

SVENSKA
Ingen kul dag!
– Jag sladdade och fick highside, inget stort men sträckte en muskel i ryggen. Sen kom värsta bök i flera mil, raviner, flodbäddar och massor av damm. Kunde inte manövrera hojen pga ryggsmärta, inte kunnat sitta, stel i ryggen… Tappade hojen flera gånger och kunde inte lyfta den, blev omkörd av massor, tappade 10-15 min. Såg Sanz vid tankning så efter det körde jag på som fan, brydde mig inte om smärtan. Tog igen tid på sandsträckor. Fått ryggmassage i bivacken.
Men är ändå nöjd med resultatet, 53 på etappen. Har behållit bra placering, 45 totalt!

Others:
Laia Sanz on pos 51 (on stage 64). Miriam Pol 98 (on stage 74). Ronnie Bodinger 99 (on stage 71).
Thomas Berglund had an accident and is out of the race.
Jennifer Morgan (GBR) had also a bad accident and has broken some bones and the race too.

S3. Tough – but everything worked fine!

Posted on Updated on

ENGLISH
Super tough but fun special. Started in sandy soft fesh-fesh, many turns in vegetation. Then rocky and twisty track. I paced myself until after refuel, the last section I rode faster. Best lady today, pos 49 in total!
“I am very happy, everything worked fine, as good riding should be.”

SVENSKA
Väldigt tuff men rolig special. Startade på sandig mjuk fesh-fesh (pudersand), slingrigt bland vegetationen. Därefter ett stenigt och kurvigt spår. Jag höll lite lagom tempo till efter tankning, sista delen ökade jag farten. Blev bästa damen idag på etappen, plats49  totalt !
“Är glad, allt stämde, så här ska det köras.”

Leg 5. Nasty!!!

Posted on Updated on

What a nasty stage! Hundreds of KLAT and KRAT… Keep left around tree, keep right around tree. And only about 200-500 m between every note in the road book.

A very tiring day, and my thumb was aching of all hard breaking into corners and wrestling 150 kg of Husaberg around the obstacles. In the end I could hardly hold the bike and dropped it a few times, losing time. Also got 11 min penalty because I arrived late to start (I took the wrong way – stupid!). Dropped down to 17th in general.

Hope tomorrow will be nicer!