Dakar

S11. Major mechanical problems!!!

Posted on Updated on

ENGLISH
A Genuine Dakar rally “the Annie style”. Date 13th…
– The competition is over, but the adventure begins. What a drama! At 170 km after wp 5 the engine just stopped. The gasket box had got loose and all oil had run out. And the water had evaporated from the hot engine. “So, that’s it, end of rally.” She lay down in the shadow, when Merkit Kemal stopped and told her to make a try. He took her to some spectators who had cross bikes. They had oil and followed her back to her bike. Annie put the gasket back and secured it with wire ties. When the engine had cooled it could rotate, but did not start, not by kicking and not by towing. Annie figured that because the engine had run hot without oil and water, maybe the valves got stuck, so she adjusted them. And it started! The endgine does not work very good and the clutch is broken again, but she was on her way. She made some more fixing on the gasket and filled up oil and water at a gas station. Then went on to the the last section of this stage, about 150 km.
The engine has run quite good, Annie rode at only 50-90 km/h to keep the temperature down. Stopped at the last cp 20 km from finish because of overheated engine, filled up oil and waited for cooling. She reached finish as the last biker past midnight, over 15 hours on the way. Stage pos 91 (?).

The stage was shortened by 90 km to 530 km (622 km) because of heavy rain that had destroyed the tracks.


Cool mountains

SVENSKA
Äkta Dakar “Annie style”! Datum den 13e…
– Nu var tävlingen över och äventyret börjar istället. Stor drama idag! Vid km 170 efter wp 5 skar motorn ihop och det blev tvärstopp i maskineriet. Packboxen vid växelföraren hade tryckts ut och all olja runnit ur motorn. Vattnet dessutom dunstat i en rykande varm motor.
“Nu är det slut på årets Dakar”, tänkte Annie och hon la sig i skuggan. Då stannade Merkit Kemal hos henne och sa att göra ett försök. Han skjutsade Annie till några åskådare som hade crosshojar. Hon fick skjuts av dem tillbaka till hojen och tog olja med sig. Annie tryckte tillbaka packbox och säkrade med många buntband. När motorn kylts av gick den runt igen och startförsök gjordes, men motorn vägrade starta trots kickande och bogsering. Eftersom motorn gått varm utan både olja och vatten, tänkte Annie att ventilerna kanske fastnat, så hon justerade dem med stort ventilspel för säkerhets skull. Och motorn hoppade igång! Den går inget vidare och kopplingen har slutat fungera igen, men hon kunde fortsätta! På en bensinstation på transporten lägger hon brickor emellan växelpedal och packbox istället för buntbanden. Toppar upp med olja och vatten och kör till sista etappen för dagen, 150 km från wp8 till mål. Hojen har gått bra, men inte kört mer än 50-90 för att hålla ner värmen. Blev ändå överhettad och måste stanna 20 km från mål och låta kallna. Först efter midnatt äntligen framme som sista motorcykel, totalt över 15 timmar på väg! Etapp placering 91 (?).

Etappen var kortad med 90 km till 530 km pga häftigt regn som förstört spåren.

Advertisements

S10. Uphill… and down

Posted on Updated on

ENGLISH
Started very well, improving the position during the first half of the stage.

Via sms: – In the downhill sections last dunes the electric system died, I checked all fuses and cables etc, but they were okay. No electricity to the starter and had no strength to kick start. But at last I got some help to kick start, and could ride again. It rolled on fairly well until the GPS battery run out, just when I came to the last riverbed. I followed a track, but many riders had taken this wrong way… There was a muddy hole…. and the bike sank right into it, so did my boots up to my knees. I gatherd branches to put under the bike, but it took a long time and all my powers to get the bike up. I thought this was the end, I was all alone. Totally exhausted, no water and hot like hell.
At finish the electricity worked again! Probably it was a bad contact because of sand and mud or corrosion. The mechanics will look it through and put in extra cables and a new battery.

Quite disappointed. I lost at least 1½ hour, but I made it to finish… as 70th. Overall pos 50.
But there are a couple of days left with long stages…


A moment on top – and then…

SVENSKA
Etappen startade mycket bra, förbättrade tiden under första halvan av sträckan.

Via sms: – Nedanför bergets sista sanddyn lade elen av. Började leta efter trasiga säkringar och lösa sladdar, men alla var hela. Ingen elstart och jag orkade inte kicka. Fick hjälp att kicka igång till slut.
Sedan rullade det på tills batteriet i GPS tog slut precis när jag kom till sista flodbädden. Följde ett spår men tyvärr många som åkt fel där, och jag sänkte hojen i ett gegghål så stövlarna sjönk. Tog lång tid komma loss, trodde det var kört, helt ensam. Slut på ork, inget vatten och stekhett.
Vid mål funkade elen igen! Måste vara dålig kontakt pga sand och lera eller korrosion. Mekarna kollar upp allt och sätter in extra kablar och nytt batteri.

Ganska besviken. Förlorade minst 1½ timme, men jag kom i mål… som 70. Total pos 50.
Men det är ett par dagar kvar med långa sträckor…

S9. Still recovering

Posted on Updated on

ENGLISH
– These have been really lousy days, have not been this sick in ages, says a tired Annie.
– I don’t know what was worst on stage 7, the broken clutch, the fever or the stomach illness. I had convulsions all the way – a day in hell.
– Today the riding was okay, but I did not feel quite strong to do my best. I have not been able to eat anything since saturday, only having that a medical dropper and special nutrition drinks.
The race goes on tomorrow, and anything can still happen.
Annie has gained some lost time, but the gap to Laia is more than an hour, so there is much to catch up.
Stage result pos 36 as best lady, but 2nd on pos 51 overall.


Special stage 9

SVENSKA
– Det har varit riktigt risiga dagar, har inte mått så dåligt på länge, säger en trött Annie Seel.
– Vet inte vad som var värst på etapp 7, kopplingen, febern eller magen, det var kamp varje meter, från början till slut, en dag i helvetet.
– Idag har det gått bra, men jag hade inte riktigt orken i kroppen för att orka hela vägen. Har ju inte kunnat äta något sen i lördags, får bara dropp varje dag och särskilda näringsdrycker.
Vi kör vidare imorgon igen, fortfarande kan allt hända.
Annie vann tillbaka en del av den förlorade tiden, men skillnaden till Laia är över en timme, så det är mycket att ta igen.
Etappresultat: plats 36 som bästa dam, men 2a totalt på plats 51.

Videos
Visiting Loctite shop – the rest is about rally
Stage 9, Bikes – Annie in the last minute!

Pressreleases
Swedish Pressroom, updates: Kontinuerlig Svensk pressinfo
2011-01-11 “Back from the Dead”: EnglishFrançaisEspañol

S8. Still in the race, but not strong yet

Posted on Updated on

ENGLISH
Annie got up already at 3.30 in the morning, this means she had not many hours to sleep. The fever had gone down, but she was still quite weak and somewhat dizzy. She got on the bike and headed to the start of today’s stage, a long one – connection 270 km and the special 508 km. Again very tough tracks, but Annie made it to the 54th position. That is remarkable considering she is not fully recovered. She was of course very tired. Also she must go visit the dictor again.

Photo: water refill

SVENSKA
Annie vaknade upp tidigt i morse 3.30, så det blev inte mycket till sömn. Febern hade gått ner men hon var rätt svag och lite dåsig. Hon ga sig iväg mot starten i dagens långa etapp – transport 270 km och 508 km special. Åter svåra sträckor, men Annie klarade 54e plats. Det är anmärkningsvärt då hon ännu inte återhämtat sig. Hon var förstås väldigt trött, och måste besöka läkaren igen för kontroll.

S7. Poisoned by food!

Posted on Updated on

Stage 7 became a night mare. Annie used her last powers to ride to the bivouaq. She had high fever and her stomache felt really bad. She has now a medical dropper and gets antibiotics for the food poisoning.  The doctors will decide in the morning if she can go on with the race.

Many other participants also got food poisoned, all from the dakar catering. How is this kind of safety?

Another problem this day was that the clutch broke already in the beginnig of the stage. Riding in the difficult terrain without a clutch made the strain even worse. No wonder she lost much time.  She finished the stage as number 90, last lady this time. Tina Meier followed Annie on the connection to the bivouac where she went to the doctor.

One good thing was that this stage’s specials were shortened by a half. There were two of them planned, in total some 600 km, but only one part of 273 km was run. This because many contestants had arrived very late from the 6th stage before rest day that they there was not much time for rest at all.

S4. Riding (through) rocks!

Posted on Updated on

ENGLISH
Early start to cross 4800 m pass into Chile, very cold at that altitude.
The special stage was short but intense. Fast dusty gravel tracks winding across mountain land of fesh fesh. I set off at easy pace in the dust, to avoid mistakes when the visibility was zero! Good navigation and happy with stage result, pos 51.

SVENSKA
Start mycket tidigt på morgonen för att köra över passet till Chile, på 4800 m höjd var det jättekallt.
Specialsträckan var kort men intensiv. Snabba grusvägar som slingrade genom bergslandskapet med mjuk fesh fesh. Gav mig iväg i lugnt tempo, det var så dammigt att man inte såg någonting! Navigeringen klarade jag bra och var nöjd med dagens resultat, 51 på etappen.
*

Pressreleases
Swedish Pressroom, updates: Kontinuerlig Svensk pressinfo
2011-01-05 “Stages 3 & 4”: EnglishFrançaisEspañol

S2. Catching up

Posted on Updated on

ENGLISH
I had a lot to catch up after yesterday’s time loss because of the leaking fuel tank. I got a good speed and overtook many riders, finishing on pos 55.
I’m very satisfied with my riding.

SVENSKA
Hade en del att ta igen efter gårdagens tidsförlust pga läckande tank. Fick en bra fart och svepte förbi en massa hojar, slutade på plats 55.
är mycked nöjd med körningen.

First race day… here we go!

Posted on Updated on

Today was the first race day. I had some problems with the tank, fuel was dripping out. I tried to fix it but it was not easy, must check it thoroughly later. This caused some delay, but I hope it did not cost too much.
It was raining rather much so the track got very muddy. The riding was quite good, I had a good day.

Idag var första tävlingsdagen. Jag hade problem med tanken som läckte bensin. Försökte täta läckan, men det var inte så lätt, måste kolla det ordentligt senare. Det orsakade en liten försening, men förhoppningsvis ingen större skada.
Det regnade rätt mycket så spåren blev väldigt geggiga. Köringen gick riktigt bra, jag hade en bra dag.

Hitting the road

Posted on Updated on

*
ENGLISH
The starting ceremony today was a party, like always in Buenos Aires. So many cheering people everywhere along the road. The competitors feel like heroes.

*

SVENSKA
Startceremonierna var en riktig folkfest, som alltid i Buenos Aires. Enormt mycket människor överallt längs vägen. De tävlande känner sig som hjältar.

*

VIDEO, Youtube: Spectators cheering and welcoming Annie

My Dakar racenumber is… 56!

Posted on Updated on

The starting list has been published and we are three Swedish riders, but no cars.
22 Thomas Berglund (3 previous starts in the Dakar, 2 finishes)
56 Annie Seel (4 previous starts in the Dakar, 4 finishes = 100%)
103 Ronnie Bodinger (Dakar-rookie who has raced the Tuareg rally in Morocco)

Me and my KTM Super Rocket Evo II at Team Meca’System workshop in France.
Note the stylish saddle-bag… Ready to go Dakar!